Sungguh ! Setengahnyapun Belum Diberitahukan Kepadaku !

0
98

Oleh : IL

1 Raja-raja 10:1-7

Ketika ratu negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama TUHAN, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki.
Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal.
Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannyalah segala yang ada dalam hatinya kepadanya.
Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu; bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu.
Ketika ratu negeri Syeba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah TUHAN, maka tercenganglah ratu itu.
Dan ia berkata kepada raja:
“Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu
sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri; sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku; dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar.

Perenungan:

 1. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang memberikan hikmat yang sedemikian luar biasa kepada Salomo.
 2. TUHAN Allah memberikan hikmat kepada Salomo bagaimana mengatur segala sesuatunya dengan sangat tertib.
  Allah yang kita sembah adalah Allah yang tertib, teratur, memperhatikan hal-hal detail, dan woww.. sangat keren sekali.

Aplikasi:

 1. Sudahkah kita sungguh-sungguh meminta hikmat kepada Tuhan, meminta arahan & tuntunanNya dalam segala aspek kehidupan kita?
  Keluarga, pelayanan & pekerjaan kita?
  Sudahkah kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dengan memberi kita hikmat?

Yakobus 1:5-6
Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, — yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit —, maka hal itu akan diberikan kepadanya.
Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian ke mari oleh angin.

 1. Salomo memberikan clue (petunjuk) bagaimana dapat menerima hikmat Tuhan yang begitu luar biasa tersebut, yaitu..
  takut akan Tuhan!

Amsal 1:7
Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.

Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan, sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan firmanNya, dengan menjadikan Firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita, dalam pertimbangan dan keputusan-keputusan kita.. sehingga kita memilih untuk mau taat sekalipun rugi.. memilih mau taat sekalipun ditolak…

Tuhan sungguh-sungguh ingin kita mengalami kepenuhan segala janjiNya dan berkat-berkatNya..
Tuhan dengan sangat serius dan antusias ingin sekali menuntun kita sebagai umatNya untuk dapat menerima kelimpahan berkat-berkatNya.
Maukah kita melakukan bagian kita?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here