Orang Benar VS orang….. ga bener… ups!

0
Oleh : IL Ratapan 3:1-20Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya.Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya.Sesungguhnya, aku dipukul-Nya...

To Deliver You

0
Oleh : IL Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:"Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan,Aku telah...

Tidak Sanggup Taat

0
Oleh : IL Yeremia 38:14-20Raja Zedekia menyuruh orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah TUHAN.Berkatalah raja kepada Yeremia:"Aku mau menanyakan sesuatu...

Padang Gurun atau Mesir ?

0
Oleh : AP Hosea 11:2, 5 (TB) Makin Kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan-Ku; mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban...

Tiga Esensi Dalam Kehidupan Beribadah

0
Oleh : AP Hosea 4:1, 6, 9 (TB) Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada...

Bertobat… Perbaiki Tingkah Langkahmu!

0
Oleh : IL Yeremia 18:1-12 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:"Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk!Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu."Lalu pergilah...

Hidup Keluar Dari Dosa

0
Ole : AP Hosea 3:1-3 (TB) Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun...

Hidup Ini Perjuangan Bukan Sandiwara

0
Oleh : AP Hosea 6:3-4, 6 (TB) Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita...

Ibadah yang Sejati

0
Oleh : AP Amos 5:5-6, 14-15, 22-23 (BIMK) Jangan pergi ke Bersyeba untuk berbakti. Jangan mencari Aku di Betel, sebab Betel akan lenyap. Jangan juga...

Remuk Hati, Rendah Hati vs Fasik

0
Oleh : IL Yesaya 57:14-21 Ada yang berkata:"Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umat-Ku!"Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam...

Keep in touch

929FollowersFollow

Podcasts

Latest sermons